ONLINE OBJEDNÁVKA K OŠETŘENÍ

Vyplněním online objednávky si zkrátíte čekání na ošetření. V zadaný čas budete vyzváni sestrou. Objednaní pacienti budou v daný čas ošetřeni přednostně.

Objednávejte se prosím do ordinace ve které jste registrovaní:

ORDINACE 1






ORDINACE 2






ORDINACE 3

Praktická lékařka



MUDr. Lenka Dybová

603 238 283




Praktická lékařka

a závodní péče

MUDr. Martina Veselá






(po MUDr. Kozmíkové)

MUDr. Jiřina Petrželková

MUDr. Marcela Koláčková

542 221 576

tel: 603 238 283 – Ordinace 1 a 2
 542 221 576 – Ordinace 3

email: masarykova@doktorbrno.cz

Masarykova 31, Brno - město