CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Vstupní lékařská prohlídka do zaměstnání 400 Kč
Periodická prohlídka pro zaměstnavatele 400 Kč
Vyšetření neregistrovaného nebo nepojištěného pacienta 400 Kč
ŘP - Žádost 350 Kč
ŘP - Ověření zdravotní způsobilosti držitele 250 Kč
Výpis z dokumentace 200 Kč
Výpis z dokumentace na počkání 300 Kč
Zdravotní/potravinářský průkaz - lékařské vyšetření 350 Kč
Pojistka - úrazové pojištění - výpis z dokumentace 300 Kč
Bodové ohodnocení bolestného (např. úraz) - lékařská zpráva 350 Kč
Zbrojní pas - lékařské vyšetření před vydáním a k prodloužení 500 Kč
Profesní průkazy (např.jeřábnický, svářečský…) lékařské vyšetření 500 Kč
Lázeňské péče - samoplátci - lékařský návrh - laboratoř - EKG 500 Kč
Lázeňské péče - příspěvková - lékařský návrh - laboratoř - EKG 350 Kč
Lázeňská péče – komplexní – lékařský návrh – laboratoř – EKG 100 Kč
Potvrzení pro úřad práce - v nemoci 50 Kč
Potvrzení pro úřad práce - jiné 100 Kč
Potvrzení pro UP - diety příspěvek 50 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu ke studiu 300 Kč
Předoperační vyšetření před UPT a před kosmetickými zákroky (bez laboratoře a EKG) 500 Kč
Očkování - Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního poj. 100 Kč
Administrativní úkon sestry (kopírování zpráv z dokumentace) 50 Kč
Drogový test (10 látek) 300 Kč
Vystavení duplikátu PN, žádanky, receptu 50 Kč
Ošetření v ambulanci mimo ordinační hodiny (po dohodě) 500 Kč
 Obstřiky u onemocnění pohybového aparátu 250 Kč
Laboratorní vyšetření na vlastní žádost - dle ceníku laboratoře  
EKG - na žádost pacientka 250 Kč
Vyšetření CRP - na žádost pacientka 200 Kč
Vyšetření stolice na OK – na žádost pacienta 200 Kč
Vypsání žádosti do DD 300 Kč
Měření TK neregistrovanému pacientovi a doporučení 100 Kč
Předpis receptu neregistrovanému pacientovi Kč50
   

tel: 514 514 382 – Ordinace 1 a 2
tel: 514 514 756 – Ordinace 1 a 2
tel: 542 221 576 – Ordinace 3email: masarykova@doktorbrno.cz

Masarykova 427/31, Brno - město