SMLUVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (VZP)
201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP)
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMVČR)
213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (RBP, ZP)
747 MAXIMA pojišťovna

Výkony hrazené zdravotní pojišťovnou

• preventivní prohlídky
• vyšetření v nemoci
• ošetření neregistrovaných pacientů
• odběry biologického materiálu
• vyšetření pro ČSSZ (zjišťovací a kontrolní prohlídky)
• vyšetření pro účely stanovení stupně závislosti, mimořádné účely atd.
• předoperační vyšetření (dle stupně rizika)
• očkování – tetanus, chřipka u vybraných skupin

GDPR

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

tel: 514 514 382 – Ordinace 1 a 2
tel: 514 514 756 – Ordinace 1 a 2
tel: 542 221 576 – Ordinace 3email: masarykova@doktorbrno.cz

Masarykova 427/31, Brno - město